หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา
เครื่องมือหางาน สมัครงาน
Keyword


จังหวัด/ภาค
ประเภทงาน


เขต (เฉพาะกรุงเทพ)ผลการหางาน พบงาน 28 งาน

1. พนักงานขับรถผู้บริหาร (บ้านผู้บริหารอยู่บริเวณเขตบางนา)

Summit Auto Body Industry Co., Ltd. (SAB)

- ช่วงเช้าขับรถรับผู้บริหารจากที่พักมายังบริษัท
- ช่วงเย็นขับรถรับผู้บริหารบริษัทไปส่งยังที่พัก
-
วันที่ 10 ส.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน 9,000 บาท + ค่าทักษะ 2,000 บาท + ค่าล่วงเวลา เช้า 2 ชั่วโมง , เย็น จ่ายตามจริง
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
2. เจ้าหน้าที่ระบบ TPM/TQA

Summit Auto Body Industry Co., Ltd. (SAB)

- ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่จัดทำขึ้น เพื่อให้การทำงานดำเนินไปได้สำเร็จลุล่วงและเ วันที่ 10 ส.ค. 2558
อัตรา 4
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
3. Programmer / Senior Programmer

Summit Auto Body Industry Co., Ltd. (SAB)

- Design and develop job also database.
- Manage and control team for work efficiency and achieve t
วันที่ 10 ส.ค. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน N/A
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
4. Facility & Maintenance Manager (ปฏิบัติงานที่สำโรง)

Summit Auto Body Industry Co., Ltd. (SAB)

ไม่ระบุ วันที่ 10 ส.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน N/A
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
5. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการเงิน / เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการเงินอาวุโส

Summit Auto Body Industry Co., Ltd. (SAB)

- ตรวจสอบ การทำจ่ายในระบบ SAP ด้านรายงานข้อมูลการเงิน , บัญชีเจ้าหนี้ , ลูกหนี้ สำหรับงวดตามแผนที่กำ วันที่ 10 ส.ค. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท + ประสบการณ์
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
6. Quality Project Engineer

Summit Auto Body Industry Co., Ltd. (SAB)

- ตกลงระบบประกันคุณกับกับลูกค้า
- ศึกษาความต้องการด้านคุณภาพจากแบบและมาตรฐานที่ลูกค้ากำหนดให้ตามมาต
วันที่ 10 ส.ค. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
7. Procurement Engineer/Procurement Officer (วิศวกรจัดซื้อ / เจ้าหน้าที่จัดซื้อ)

Summit Auto Body Industry Co., Ltd. (SAB)

- จัดหาแหล่งสินค้า ประเภท วัตถุดิบ แม่พิมพ์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ
- คัดเลือกและประเมินเปรียบเทียบสินค้าแ
วันที่ 10 ส.ค. 2558
อัตรา 5
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
8. Accounting Officer (เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป)

Summit Auto Body Industry Co., Ltd. (SAB)

- รับผิดชอบงานด้านทรัพย์สิน
- บันทึกค่าใช้จ่ายและรายการปรับปรุงทางบัญชี
- ตรวจสอบใบกำกับภาษี , กระ
วันที่ 10 ส.ค. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
9. ISO Supervisor

Summit Auto Body Industry Co., Ltd. (SAB)

• ติดตามความคืบหน้าของ Statement (กรอบนโยบายหลัก) ของทุกบริษัทในกลุ่ม
• ให้คำแนะนำในการจัดทำและติดต
วันที่ 10 ส.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
10. ผู้จัดการร้าน / ผู้จัดการร้านฝึกหัด (ประจำร้าน Croissant Taiyaki)

Summit Auto Body Industry Co., Ltd. (SAB)

- การบริหารจัดการทั่วไปภายในร้าน
- การให้บริกาารลูกค้า
- การบริหารงานบุคคลในร้าน
- การบริหารยอดขา
วันที่ 10 ส.ค. 2558
อัตรา 10
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
11. Safety Officer

Summit Auto Body Industry Co., Ltd. (SAB)

- วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนาย วันที่ 10 ส.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
12. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล / เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลอาวุโส (ประจำบริษัท แฟคทอรี่ ดีโป ซัพพลาย จํากัด )

Summit Auto Body Industry Co., Ltd. (SAB)

** สังกัดบริษัท แฟคทอรี่ ดีโป ซัพพลาย จํากัด **
ปฏิบัติงานในส่วนของการสรรหาว่าจ้างพนักงาน, งานแรงงา
วันที่ 10 ส.ค. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
13. New Project Engineer (ปฏิบัติงานที่สำโรง)

Summit Auto Body Industry Co., Ltd. (SAB)

- รับงาน New Project
- ติดต่อประสานงานทั้งภายใน และภายนอก
วันที่ 10 ส.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน N/A
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
14. ผู้จัดการแผนกบัญชี (ปฏิบัติงานที่สำโรง)

Summit Auto Body Industry Co., Ltd. (SAB)

บริหารงานบัญชีทั้งหมด วันที่ 10 ส.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
15. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

Summit Auto Body Industry Co., Ltd. (SAB)

- จัดหาแหล่งสินค้า
- คัดเลือกและประเมินเปรียบเทียบสินค้าและราคา
- ติดตามการส่งมอบสินค้าที่สั่งซื้อ
วันที่ 30 ก.ย. 2557
อัตรา 3
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
16. Accounting Officer (เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป)

Summit Auto Body Industry Co., Ltd. (SAB)

- รับผิดชอบงานด้านทรัพย์สิน
- บันทึกค่าใช้จ่ายและรายการปรับปรุงทางบัญชี
- ตรวจสอบใบกำกับภาษี , กระ
วันที่ 30 ก.ย. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
17. เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา/วิศวกรโยธา (ปฎิบัติงานที่นิคมโรจนะ จ.อยุธยา)

Summit Auto Body Industry Co., Ltd. (SAB)

- รับผิดชอบในการเขียนแบบ ดูแบบ ถอดแบบงานก่อสร้างโรงงาน อาคารสำนักงาน คลังสินค้า งานซ่อมสร้างทั่วไปใน วันที่ 30 ก.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด อยุธยา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
18. Tool and Die Engineer

Summit Auto Body Industry Co., Ltd. (SAB)

- งานด้านออกแบบแม่พิมพ์โลหะ 5 อัตรา
- งานด้าน New Model 5 อัตรา
วันที่ 30 ก.ย. 2557
อัตรา 10
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
19. Spec Control Engineer

Summit Auto Body Industry Co., Ltd. (SAB)

ตรวจสอบข้อมูลสูตรการผลิต
- ตรวจสอบสูตรข้อมูลสูตรการผลิตก่อน Input เข้าระบบ SAP
- สรุปปัญหาพร้อมเสน
วันที่ 30 ก.ย. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
20. ผู้จัดการทั่วไป,ผู้จัดการร้าน (ประจำร้านขนมจากประเทศญี่ปุ่นที่จะมาดำเนินกิจการในประเทศไทย)

Summit Auto Body Industry Co., Ltd. (SAB)

ผู้จัดการทั่วไป หน้าที่ บริหารงานบริษัทฯที่รับ Franchise ร้านขนมจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งจะมาดำเนินกิจการ วันที่ 30 ก.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง (พิจารณาตามประสบการณ์)
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
21. พนักงานจัดส่ง/พนักงานคลังสินค้า

Summit Auto Body Industry Co., Ltd. (SAB)

- ตรวจนับการรับ - ส่งภาชนะบรรจุ Part ระหว่างบริษัทและลูกค้าทุกลูกค้า
- จดบันทึกรายการและบันทึกรายกา
วันที่ 30 ก.ย. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
22. Facility & Maintenance Engineer

Summit Auto Body Industry Co., Ltd. (SAB)

ไม่ระบุ วันที่ 30 ก.ย. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ + ประสบการณ์
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
23. ครูผู้สอน / Instructor (สามารถปฏิบัติงานที่ นิคมโรจนะ2 จ.อยุธยา)

Summit Auto Body Industry Co., Ltd. (SAB)

1. จัดทำหลักสูตรสำหรับการฝึกอบรมพนักงานประจำและพนักงานชั่วคราวของพนักงานในกลุ่มบริษัทฯ
2. จัดทำชุดก
วันที่ 30 ก.ย. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด อยุธยา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
24. พนักงานขับรถผู้บริหาร/ขับรถส่วนกลาง (บ้านผู้บริหารอยู่เขตถนนนวมินทร์, มีนบุรี, สะพานควาย)

Summit Auto Body Industry Co., Ltd. (SAB)

-ช่วงเช้าขับรถรับผู้บริหารจากที่พักมายังบริษัท
-ช่วงเย็นขับรถรับผู้บริหารบริษัทไปส่งยังที่พัก
** ข
วันที่ 30 ก.ย. 2557
อัตรา 5
เงินเดือน 9,000 บาท + ค่าทักษะ 500 บาท + ค่าล่วงเวลา เช้า 2 ชั่วโมง , เย็น จ่ายตามจริง
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
25. ช่างซ่อมบำรุง (ไฟฟ้า,เครื่องกล,ช่างยนต์ ปฏิบัติงานที่ จ.อยุธยา)

Summit Auto Body Industry Co., Ltd. (SAB)

- วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและทำการตรวจสอบดูแลระบบที่ได้รับมอบหมาย
- ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล , ระบบไ
วันที่ 30 ก.ย. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด อยุธยา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
26. ผู้พิการ (พนักงานฝ่ายผลิต , ช่างเทคนิการผลิต , เจ้าหน้าที่คลังสินค้า , เจ้าหน้าที่ธุรการ)

Summit Auto Body Industry Co., Ltd. (SAB)

เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่ง พ่อบ้าน,แม่บ้าน,พนักงานทำความสะอาด,พนักงานฝ่ายผลิต ,ช่างเทคนิการผลิต ,เจ้าห วันที่ 30 ก.ย. 2557
อัตรา 10
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
27. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการเงิน

Summit Auto Body Industry Co., Ltd. (SAB)

- ตรวจสอบ การทำจ่ายในระบบ SAP ด้านรายงานข้อมูลการเงิน , บัญชีเจ้าหนี้ , ลูกหนี้ สำหรับงวดตามแผนที่กำ วันที่ 30 ก.ย. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท + ประสบการณ์
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
28. R&D Engineer

Summit Auto Body Industry Co., Ltd. (SAB)

- ศึกษาสินค้าเพื่อทำการออกแบบ
- ศึกษาประวัติปัญหาการออกแบบชิ้นงานเดิม DFMEA เพื่อพัฒนาการออกแบบและป
วันที่ 30 ก.ย. 2557
อัตรา 5
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  


[1]

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 1 หน้า
ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , รีวิวอาหาร , รีวิวร้านอาหาร , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี